Login +31 (0)88 88 321 88 | Contact

FAQ


De TeamViewer voor demo’s en meekijken bij vragen en onduidelijkheden is te downloaden op: www.teamviewer.com .
De instellingen zijn te controleren op: http://www.cyscape.com/showbrow.asp . Bij voorkeur alle informatie kopieren, plakken in een email en ter voorbereiding van een vraag naar uw accountmanager of contactpersoon bij de servicedesk mailen.
Na een nieuwe release van HrmForce kunt u het beste de geschiedenis van uw browser wissen en 1 keer op verversen/vernieuwen drukken. Bij Windows computers is dat de button F5, bij Apple computers is dat Apple + R.
De verzameling, verwerking en opslag van gegevens van personen die een test maken, vindt plaats in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) waaraan wij gebonden zijn volgens de Nederlandse wet en de Europese Unie.
1. Om een rapportage te kunnen opleveren die organisaties inzetten voor selectie en/of ontwikkeling.
2. Voor onderzoek met als doel de kwaliteit van de tests/vragenlijsten te bewaken. Voor onderzoek worden testgegevens altijd anoniem en op groepsniveau gerapporteerd; deze zijn daardoor op geen enkele manier te herleiden tot de persoon.
Natuurlijk hebben wij uw naam nodig om de resultaten aan u te koppelen. Verstrekking van extra achtergrondgegevens ten behoeve van onderzoek is altijd vrijwillig. Of u deze gegevens wel of niet verstrekt, heeft geen enkel gevolg voor de resultaten of een eventuele verdere procedure (bijvoorbeeld een sollicitatie). Deze antwoorden worden alleen gebruikt voor onderzoek.
De persoonlijke gegevens van kandidaten worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn. Persoonlijke gegevens zijn daarom maximaal twee jaar beschikbaar en opvraagbaar. Daarna worden alle gegevens geanonimiseerd en kunnen deze alleen nog anoniem gerapporteerd worden ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. Bij hrmforce is het mogelijk om gegevens langer te bewaren als u deze nog wilt gebruiken voor bijvoorbeeld ontwikkeling. Let op: u bepaalt dit altijd zelf!
Wij maken gebruik van de laatste opslag- en beveiligingstechnieken om alle gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en oneigenlijk gebruik. Gegevens kunnen alleen gebruikt worden door de daarvoor geautoriseerde personen en alleen voor het doel waarvoor gegevens oorspronkelijk verzameld zijn en toestemming voor is verleend.
Ja, dat kan. Kandidaten hebben het recht een verzoek in te dienen voor het inzien of verwijderen van gegevens. Verzoeken kunnen bij voorkeur per e-mail (service@qhrmforce.com) worden ingediend, waarbij een kopie van een identiteitsbewijs vereist is. Men ontvangt binnen 2 werkdagen een antwoord. Een verzoek om verwijdering of aanpassing van persoonsgegevens, zal door ons altijd worden ingewilligd tenzij gegevens om administratieve of wettelijke redenen bewaard moeten worden.

Mocht u andere vragen hebben, neemt u dan contact op met onze klanten ondersteuning op via +31 88 88 321 88 of service@hrmforce.com.