Login +31 (0)88 88 321 88 | Contact

Trainingen

 

Hands-on trainingen

Met een training van hrmforce werkt u aan uw resultaat op een vernieuwende en inspirerende wijze en verbindt u de organisatiedoelen met de ontwikkeling van uw medewerkers. Vanuit persoonlijke gedrevenheid en zakelijke resultaatgerichtheid stimuleren we u om het beste uit uzelf, uw mensen en daarmee uit uw organisatie te halen. Onze manier van werken is nuchter en no-nonsense, concreet en indringend, maar met gevoel voor humor en flair.

 

Werkwijze

Samen met u formuleren we de juiste probleemstelling en de best passende aanpak. We kunnen hiervoor een breed scala aan interventies inzetten. Niet alleen trainingen, maar bijvoorbeeld ook workshops, coaching en competentieontwikkeling. De werkvormen die we toepassen zijn vernieuwend en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Maar bovenal verrassend en inspirerend. Bovendien laten we onze interventies aansluiten op uw werksituatie voor een optimaal leerrendement.
We geloven dat organisaties succesvol zijn als er een optimale afstemming is tussen de organisatiedoelen en de talenten van medewerkers. Daarom richten we ons enerzijds op het sturen van de organisatieverandering. En anderzijds op het organiseren van leerprocessen, waardoor medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen.

Voordat u iemand een training aanbiedt, denk dan aan deze belangrijke zaken:

  • Past de training bij de talenten van de kandidaat op basis van persoonlijkheid?
  • Is het gewenste gedrag makkelijk ontwikkelbaar?
  • Is de training vitaal voor de functie of voor het functioneren van de kandidaat ?
  • Wordt het werk of motivatie van de kandidaat echt beter door de training?
  • Welke cognitieve vaardigheden moet iemand bezitten om mee te kunnen?
  • Biedt de training voldoende of juist te weinig uitdaging?
  • Is een collectieve training wel gerechtvaardigd? Passen bepaalde individuele trajecten?

Het is aan te raden om altijd een nulmeting te doen. Na de training kunt u dan vast stellen of uw investeringen wel renderen.

De trainingen zijn voor groepen vanaf 6 personen op maat af te nemen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Daarnaast geven wij regelmatig trainingen waar individuele deelnemers zich voor kunnen inschrijven. Klik hier voor de trainingskalender.

 

hrmforce trainingen

 

 

hrmforce trainingen beeld 2

 

 

Overzicht van Trainingen


Bewust Communiceren

Na de training kunnen de deelnemers een aantal gesprekstechnieken toe passen die de interactie met de gesprekspartner verbeteren. Elke deelnemer kent de communicatiestijl die zijn/haar voorkeur heeft en kan die aanpassen om het gedrag van de ander constructief te beïnvloeden. Hierdoor is de communicatie met klanten en collega’s doelgerichter en effectiever.

Meer informatie

Persoonlijke Effectiviteit

Na de training weten de deelnemers hoe makkelijk of moeilijk hun eigen competenties te ontwikkelen zijn. Elke deelnemer kan zich na afloop een beeld vormen over hoe competentie management in zijn/haar organisatie is vorm te geven, uitgaande van principes over leren en ontwikkelen.

Meer informatie

Evaluatie Gesprekken

In deze training leren de deelnemers verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en kunnen hiervoor een appél doen op de leidinggevende en/of collega. Afspraken over te bereiken doelen zijn bespreekbaar gemaakt. Elke deelnemer weet dat er oprechte aandacht is voor zijn of haar ontwikkeling en bijdrage aan de organisatie.

Meer informatie

Effectief Samenwerken

Na de training weten teamleden welke rol ze in het team hebben en hoe ze het groepsproces positief kunnen beïnvloeden. Teamleden hebben meer zicht op hoe hun collega’s in elkaar zitten en kunnen daardoor beter met ze samenwerken. Hierdoor is er meer harmonie en wordt het team als geheel succesvoller!

Meer informatieLeiderschap

Na de training weet elke deelnemer wat zijn of haar leiderschapsstijl is en hoe deze effectief ingezet kan worden. Deelnemers kunnen herkennen wanneer een andere stijl wellicht beter tot zijn recht komt en die ook toepassen. Tot slot kan elke deelnemer een visie, missie en kernkwaliteiten definiëren voor zichzelf, het team of de organisatie.

Meer informatie

Team Analyse

Na de training weten deelnemers hoe zijn of haar team is en hoe deze kan gaan groeien. De deelnemers weten daarnaast wat passende interventies zijn en kunnen een goed onderbouwd teamplan opzetten om de ontwikkeling te stimuleren.

Meer informatie

Medezeggenschap

Een optimaal functionerende medezeggenschapsraad is essentieel voor een goede  eerlijke besluitvorming op school en een hoge onderwijskwaliteit. Bij het verwerven van deze kennis helpen wij uw graag verder met trainingen op maat voor uw raad binnen uw school of scholengroep.

Meer informatie

Omgaan met Conflicten

Deelnemers kunnen na deze training conflicten herkennen en dit constructief ombuigen. Hierdoor is het verandertraject succesvoller en wordt het breder gedragen binnen de organisatie.

Meer informatie

 


Faalangst overwinnen

Deelnemers leren om hun (faal)angst de baas te worden. We doen dit door ze meer inzicht te laten krijgen in je gedachten, gevoelens en gedrag.

Meer informatie

Beoordelingsgesprekken

Meer info volgt.

Teambuilding

Meer info volgt.

Verkoopvaardigheden

Meer info volgt.