Login +31 (0)88 88 321 88 | Contact

Trainingen

Met een training van hrmforce werkt u aan uw resultaat op een vernieuwende en inspirerende wijze en verbindt u de organisatiedoelen met de ontwikkeling van uw medewerkers. Vanuit persoonlijke gedrevenheid en zakelijke resultaatgerichtheid stimuleren we u om het beste uit uzelf, uw mensen en daarmee uit uw organisatie te halen. Onze manier van werken is nuchter en no-nonsense, concreet en indringend, maar met gevoel voor humor en flair.

Werkwijze

Samen met u formuleren we de juiste probleemstelling en de best passende aanpak. We kunnen hiervoor een breed scala aan interventies inzetten. Niet alleen trainingen, maar bijvoorbeeld ook workshops, coaching en competentieontwikkeling. De werkvormen die we toepassen zijn vernieuwend en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Maar bovenal verrassend en inspirerend. Bovendien laten we onze interventies aansluiten op uw werksituatie voor een optimaal leerrendement.
We geloven dat organisaties succesvol zijn als er een optimale afstemming is tussen de organisatiedoelen en de talenten van medewerkers. Daarom richten we ons enerzijds op het sturen van de organisatieverandering. En anderzijds op het organiseren van leerprocessen, waardoor medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen.

Voordat u iemand een training aanbiedt, denk dan aan deze belangrijke zaken:

  • Past de training bij de talenten van de kandidaat op basis van persoonlijkheid?
  • Is het gewenste gedrag makkelijk ontwikkelbaar?
  • Is de training vitaal voor de functie of voor het functioneren van de kandidaat ?
  • Wordt het werk of motivatie van de kandidaat echt beter door de training?
  • Welke cognitieve vaardigheden moet iemand bezitten om mee te kunnen?
  • Biedt de training voldoende of juist te weinig uitdaging?
  • Is een collectieve training wel gerechtvaardigd? Passen bepaalde individuele trajecten?

Het is aan te raden om altijd een nulmeting te doen. Na de training kunt u dan vast stellen of uw investeringen wel renderen.

Trainingen

Enkele voorbeelden van trainingen die hrmforce aanbiedt zijn:

Ook kunnen wij op basis van analyse trainingen op maat maken.

Wilt u meer weten over onze trainingen? Neem dan contact op via 088-8832188 of service@hrmforce.com