Selecteer uw Categorieën

(Pre)Selectie

Mentale Weerbaarheid Scan

Fase:

Selectie, Ontwikkeling

Doel

Inzicht verkrijgen in de mate waarin men effectief blijft werken bij hoge druk en/of tegenslag

Lees meer

Value Drives

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Voor bedrijven is verandering een belangrijk thema. Binnen die kaders zijn het de waarden van mensen die een rol spelen. Met de Value Drives vragenlijst worden deze waarden gesorteerd op kleur en in kaart gebracht.

Lees meer

Ability Scan

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

In korte tijd de snapsnelheid vaststellen oftewel: hoe snel kan een persoon problemen begrijpen, zich een mening vormen en/of nieuwe dingen aanleren. Eventueel ook te benutten als validatietest op kantoor nadat de kandidaat de Ability Analysis thuis heeft ingevuld.

Lees meer

Job Profiler

Fase:

Selectie, Ontwikkeling, Functioneren & Beoordelen.

Doel

Inzicht verkrijgen welke competenties en gedragingen de verschillende respondentgroepen relevant vinden voor een functie als input voor selectie, ontwikkeling en beoordeling.

Lees meer

Intake Candidate

Fase:

Selectie

Doel

Alle vragen die in de ideale situatie in het eerste interview aan de orde moeten komen alvast online stellen, zodat het interview echt inhoud kan krijgen.

Lees meer

Cognitieve Capaciteitentest

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

Meten hoe snel een persoon problemen kan begrijpen, zich een mening kan vormen en/of nieuwe dingen kan aanleren.

Lees meer

Big Fifty Persoonlijkheidstest

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Omzetten van het persoonlijkheidsprofiel naar competenties en een indicatie geven van de mate waarin de medewerker deze competenties verder kan ontwikkelen.

Lees meer

CanMeds

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Aangeven hoe makkelijk een medewerker met een bepaald persoonlijkheidsprofiel specifieke competenties kan laten zien of kan ontwikkelen. Daarnaast wordt het presteren op een specifieke rol gescoord.

Lees meer

Loopbaanwaarden

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Bieden van ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag of bepaalde functies, rollen of organisties passen bij de loopbaanwaarden van de persoon.

Lees meer

Leiderschapstest

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

Overzicht van de managementrollen en de bijbehorende managementstijl, die een medewerker al dan niet zal aannemen in bepaalde situaties.

Lees meer

Drijfverentest

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

Medewerkers helpen begrijpen wat hun motivatie verhoogt en verlaagt.

Lees meer

Onderwijs

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Big Fifty Persoonlijkheidstest en 360 Feedback test op maat voor het onderwijs. Inzetbaar voor PO, VO, Speciaal onderwijs en MBO.

Lees meer

Referentie Check

Fase:

(Pre)selectie

Doel

Adequaat opvragen referenties ten behoeve van een sollicitatie- of selectieprocedure.

Lees meer

Verkoopvaardigheden

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

Inzicht in de verkoopvaardigheden van uw topverkoper. Tevens kan inzicht verkregen worden in het inkoopgedrag van de klant en de communicatiestijl van uw verkopers.

Lees meer

Typology

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Inzicht in het type medewerkers, gebaseerd op hoe we omgaan met dominantie (invloed versus samenwerken) en emotie (gevoel versus ratio).

Lees meer

Functioneren & Beoordelen

Lean Scan

Fase:

Functioneren & Beoordelen, Ontwikkeling

Doel

Inzicht verkrijgen in de gap tussen huidige en ideale situatie om zo behoefte en noodzaak van Lean management aan te tonen.

Lees meer

Corona Scans

Fase:

Functioneren & Beoordelen, Ontwikkeling Segment: gedrag

Doel

In kaart brengen hoe medewerkers de ontwikkelingen naar aanleiding van het Corona (Covid-19) virus ervaren.

Lees meer

Job Profiler

Fase:

Selectie, Ontwikkeling, Functioneren & Beoordelen.

Doel

Inzicht verkrijgen welke competenties en gedragingen de verschillende respondentgroepen relevant vinden voor een functie als input voor selectie, ontwikkeling en beoordeling.

Lees meer

Exit Assessment

Fase:

Employability, Uitstroom

Doel

Verschaffen van inzicht in redenen en oorzaken voor vertrek medewerkers alsmede tips ontvangen voor verbetering.

Lees meer

360 Graden Feedback

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Verschaffen feedback (360 graden) met betrekking tot vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werk gerelateerde kenmerken.

Lees meer

Appraisal

Fase:

Functioneren & beoordelen

Doel

Verschaffen feedback (90 graden) vanuit een aantal verschillende perspectieven. Ideaal als input voor de functionerings- en beoordelingscyclus.

Lees meer

Big Fifty Persoonlijkheidstest

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Omzetten van het persoonlijkheidsprofiel naar competenties en een indicatie geven van de mate waarin de medewerker deze competenties verder kan ontwikkelen.

Lees meer

CanMeds

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Aangeven hoe makkelijk een medewerker met een bepaald persoonlijkheidsprofiel specifieke competenties kan laten zien of kan ontwikkelen. Daarnaast wordt het presteren op een specifieke rol gescoord.

Lees meer

Beroepskeuze test

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? en een advies omtrent passende en minder passende beroepsgroepen.

Lees meer

Communicatiestijlen test

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Vergelijken aanwezigheid essentiële omgangsfactoren (macht/invloed en persoonlijke afstand/nabijheid) en het vertalen hiervan naar specifieke communicatiestijlen.

Lees meer

Competentie Check

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Verschaffen feedback (0 graden) over eigen gedrag van medewerker. Antwoord op de vraag hoe men zichzelf ziet.

Lees meer

Conflictstijlen test

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Analyseren van het individuele gedrag in conflict situaties. De test geeft aan in welke mate een bepaalde conflictstijl iemand tot nut kan zijn.

Lees meer

Tevredenheidsonderzoek

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Creëren van een overzicht van de tevredenheid van medewerkers over factoren als werkprocessen, cultuur, management, arbeidsomstandigheden, loopbaanontwikkeling en loyaliteit.

Lees meer

Leerstijlen

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Inzicht in de wijze waarop een medewerker met leeractiviteiten omgaat en wat zijn/haar leervoorkeur is.

Lees meer

Onderwijs

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Big Fifty Persoonlijkheidstest en 360 Feedback test op maat voor het onderwijs. Inzetbaar voor PO, VO, Speciaal onderwijs en MBO.

Lees meer

Groepsrollen

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Overzicht van de groepsrollen, die een medewerker al dan niet zal aannemen in bepaalde situaties.

Lees meer

Ontwikkeling

Mentale Weerbaarheid Scan

Fase:

Selectie, Ontwikkeling

Doel

Inzicht verkrijgen in de mate waarin men effectief blijft werken bij hoge druk en/of tegenslag

Lees meer

Levensloop Scan

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Inzicht krijgen in de levensloop van een kandidaat om daarmee aanknopingspunten voor coaching en ontwikkeling bloot te leggen.

Lees meer

Lean Scan

Fase:

Functioneren & Beoordelen, Ontwikkeling

Doel

Inzicht verkrijgen in de gap tussen huidige en ideale situatie om zo behoefte en noodzaak van Lean management aan te tonen.

Lees meer

Interesse Scan

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Inzicht verkrijgen in welke sectoren een scholier, student of medewerker de meest interesse heeft om deze resultaten te koppelen aan relevante opleidingen en beroepen

Lees meer

Duurzame Inzetbaarheid Scan

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Snel inzicht verkrijgen of een medewerker en/of organisatie nog voldoende duurzaam inzetbaar zijn.

Lees meer

Corona Scans

Fase:

Functioneren & Beoordelen, Ontwikkeling Segment: gedrag

Doel

In kaart brengen hoe medewerkers de ontwikkelingen naar aanleiding van het Corona (Covid-19) virus ervaren.

Lees meer

Coaching Screener Scan

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Inzicht krijgen in welke klachten en problemen een kandidaat ervaart en hoe hij/zij hiermee omgaat.

Lees meer

Value Drives

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Voor bedrijven is verandering een belangrijk thema. Binnen die kaders zijn het de waarden van mensen die een rol spelen. Met de Value Drives vragenlijst worden deze waarden gesorteerd op kleur en in kaart gebracht.

Lees meer

Ability Scan

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

In korte tijd de snapsnelheid vaststellen oftewel: hoe snel kan een persoon problemen begrijpen, zich een mening vormen en/of nieuwe dingen aanleren. Eventueel ook te benutten als validatietest op kantoor nadat de kandidaat de Ability Analysis thuis heeft ingevuld.

Lees meer

Team Analyse

Fase:

(Team) Ontwikkeling

Doel

Inzicht geven in welke onderwerpen en thema's binnen het team (extra) aandacht nodig hebben om deze op te nemen in het team ontwikkel plan.

Lees meer

Job Profiler

Fase:

Selectie, Ontwikkeling, Functioneren & Beoordelen.

Doel

Inzicht verkrijgen welke competenties en gedragingen de verschillende respondentgroepen relevant vinden voor een functie als input voor selectie, ontwikkeling en beoordeling.

Lees meer

Exit Assessment

Fase:

Employability, Uitstroom

Doel

Verschaffen van inzicht in redenen en oorzaken voor vertrek medewerkers alsmede tips ontvangen voor verbetering.

Lees meer

360 Graden Feedback

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Verschaffen feedback (360 graden) met betrekking tot vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werk gerelateerde kenmerken.

Lees meer

Cognitieve Capaciteitentest

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

Meten hoe snel een persoon problemen kan begrijpen, zich een mening kan vormen en/of nieuwe dingen kan aanleren.

Lees meer

Appraisal

Fase:

Functioneren & beoordelen

Doel

Verschaffen feedback (90 graden) vanuit een aantal verschillende perspectieven. Ideaal als input voor de functionerings- en beoordelingscyclus.

Lees meer

Big Fifty Persoonlijkheidstest

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Omzetten van het persoonlijkheidsprofiel naar competenties en een indicatie geven van de mate waarin de medewerker deze competenties verder kan ontwikkelen.

Lees meer

CanMeds

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Aangeven hoe makkelijk een medewerker met een bepaald persoonlijkheidsprofiel specifieke competenties kan laten zien of kan ontwikkelen. Daarnaast wordt het presteren op een specifieke rol gescoord.

Lees meer

Beroepskeuze test

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? en een advies omtrent passende en minder passende beroepsgroepen.

Lees meer

Loopbaanwaarden

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Bieden van ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag of bepaalde functies, rollen of organisties passen bij de loopbaanwaarden van de persoon.

Lees meer

Communicatiestijlen test

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Vergelijken aanwezigheid essentiële omgangsfactoren (macht/invloed en persoonlijke afstand/nabijheid) en het vertalen hiervan naar specifieke communicatiestijlen.

Lees meer

Competentie Check

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Verschaffen feedback (0 graden) over eigen gedrag van medewerker. Antwoord op de vraag hoe men zichzelf ziet.

Lees meer

Conflictstijlen test

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Analyseren van het individuele gedrag in conflict situaties. De test geeft aan in welke mate een bepaalde conflictstijl iemand tot nut kan zijn.

Lees meer

Tevredenheidsonderzoek

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Creëren van een overzicht van de tevredenheid van medewerkers over factoren als werkprocessen, cultuur, management, arbeidsomstandigheden, loopbaanontwikkeling en loyaliteit.

Lees meer

Leiderschapstest

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

Overzicht van de managementrollen en de bijbehorende managementstijl, die een medewerker al dan niet zal aannemen in bepaalde situaties.

Lees meer

Leerstijlen

Fase:

Ontwikkeling

Doel

Inzicht in de wijze waarop een medewerker met leeractiviteiten omgaat en wat zijn/haar leervoorkeur is.

Lees meer

Drijfverentest

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

Medewerkers helpen begrijpen wat hun motivatie verhoogt en verlaagt.

Lees meer

Onderwijs

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Big Fifty Persoonlijkheidstest en 360 Feedback test op maat voor het onderwijs. Inzetbaar voor PO, VO, Speciaal onderwijs en MBO.

Lees meer

15PF

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

Inzicht in de manier waarop een medewerker zich in verschillende situaties zal gedragen of reageren.

Lees meer

Verkoopvaardigheden

Fase:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel

Inzicht in de verkoopvaardigheden van uw topverkoper. Tevens kan inzicht verkregen worden in het inkoopgedrag van de klant en de communicatiestijl van uw verkopers.

Lees meer

Groepsrollen

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Overzicht van de groepsrollen, die een medewerker al dan niet zal aannemen in bepaalde situaties.

Lees meer

Typology

Fase:

Ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel

Inzicht in het type medewerkers, gebaseerd op hoe we omgaan met dominantie (invloed versus samenwerken) en emotie (gevoel versus ratio).

Lees meer

Heeft u vragen?

Vul ons contactformulier in of bel ons en ga direct in gesprek met onze adviseurs: 088-8832188

Neem NU contact op

De voordelen voor uw bedrijf

  • 1 Bespaar tijd en geld
  • 2 Identificeer kandidaten met de grootste kans op succes
  • 3 Haal het maximale uit uw personeel
  • 4 Krijg hulp bij het behouden van talent
  • 5 Online testplatform 24/7 beschikbaar
  • 6 Praktisch en gemakkelijk in gebruik
  • 7 Professionele adviseurs ter ondersteuning
  • 8 Kwalitatief hoogwaardige tests altijd binnen handbereik