Online assessments

Leiderschapstest

Fase:
(Pre)selectie, ontwikkeling

Doel:
Overzicht van de managementrollen en de bijbehorende managementstijl, die een medewerker al dan niet zal aannemen in bepaalde situaties.

Device Frame

ASSESSMENT info

Afnametijd:
15 minuten

Vorm:
Kandidaten geven op een 5-punt schaal aan in hoeverre ze het eens zijn met de stelling.

Extra:
Opent het gesprek over leiderschap, zeker in combinatie met ingevulde Intake vragenlijst.

Uitleg

Op basis van de leiderschapstest ontstaat een overzicht van de management rollen waar de kandidaat de voorkeur aan geeft. Het identificeert de stijl die hij waarschijnlijk zal aannemen, die hij onder sommige omstandigheden zal aannemen en die hij waarschijnlijk niet zal aannemen in een team of groepssituatie. Het beschrijft vervolgens mogelijke gedragingen van mensen met een vergelijkbare voorkeur voor die management rol. De afnametijd van de vragenlijst is ongeveer 15 minuten.

Meer weten over de leiderschapstest? Neem contact met ons op.