Intake Candidate

Overzicht

Afnametijd: Ongeveer 20 minuten

Vorm: Open vragen aangevuld met een aantal meerkeuze (ja/nee) vragen.

Extra: Voor leidinggevende posities kunnen aanvullende vragen worden gesteld. Ook is het mogelijk om het CV van kandidaten volledig uit te vragen.

509 klanten gingen u voor!

Fase:
Selectie

Doel:
Alle vragen die in de ideale situatie in het eerste interview aan de orde moeten komen alvast online stellen, zodat het interview echt inhoud kan krijgen.

Uitleg test:

In elk interview is het noodzakelijk een serie standaard vragen te stellen. Gezien u meestal maar maximaal anderhalf uur de tijd heeft voor het eerste gesprek, kunt u tijd besparen door alle standaard vragen vooraf al te laten beantwoorden. Hiermee weet u vooraf al wat de meest bijzondere, opvallende en opmerkelijke zaken zijn. In het gesprek zelf kunt u daardoor direct inzoomen op concrete vragen en meer tijd besteden aan de match op soft skills waaronder competenties.

De bevraagde onderwerpen zijn onder andere: gezinssamenstelling, verwachtingen interview/functie/assessment, keuzes in opleiding en loopbaan, taken en verantwoordelijkheden huidige functie, leiderschap(sstijl), hobby’s, talenkennis, mogelijke beperkingen en belemmeringen.