Online assessments

Duurzame Inzetbaarheid Scan

Fase:
Ontwikkeling

Doel:
Snel inzicht verkrijgen of een medewerker en/of organisatie nog voldoende duurzaam inzetbaar zijn.

ASSESSMENT info

Afnametijd:
25 minuten

Vorm:
Meerkeuze op een 5-punt schaal

Extra:
Maak gratis groepsoverzichten van uw organisatie of afdeling

Uitleg

Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de toekomst. Werken aan duurzame inzetbaarheid levert vitale en bevlogen medewerkers op die van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde ervaren. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Met deze vragenlijst wordt er direct inzicht verkregen in de stand van zaken omtrent duurzame inzetbaarheid. Hiermee is het mogelijk om op basis van de resultaten zowel op individueel- als op groepsniveau door middel van training, coaching of opleiding interventies te plegen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.