fbpx

hrmforce onderwijs

Competenties in het Onderwijs

De nieuwe bekwaamheidseisen vervangen de eisen uit 2006. In dat jaar is de Wet op de beroepen in het onderwijs (de wet BIO) in werking getreden. Er is een inhoudelijke verbeterslag gemaakt, waardoor de bekwaamheidseisen nu eenduidig, concreet en beter toetsbaar zijn geworden. De zeven competenties zijn ondergebracht in de hoofdthema’s: vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch. Hiermee is de herkenbaarheid toegenomen. De bekwaamheidseisen leggen de focus op het leren van de leerling en de kern van het leraarsberoep.

Met de kennis en kunde ten aanzien van de bekwaamheden toont de leraar of docent aan dat hij zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.

Competenties en de ontwikkeling van competenties van leerkrachten zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Competenties ontwikkelen kan alleen als je weet waar je staat, daarom hebben wij een vragenlijst ontwikkeld die hier inzicht in geeft. Lees meer over de SBL competenties in het onderwijs in ons kenniscentrum.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Hrmforce Onderwijs heeft de online persoonlijkheidsvragenlijst doorvertaald naar een specifieke vragenlijst met rapportage op de volgende zeven onderwijscompetenties:

 1. Interpersoonlijk competent
 2. Pedagogisch competent
 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
 4. Organisatorisch competent
 5. Competent in samenwerken met collega’s
 6. Competent in samenwerken met de omgeving
 7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Na dit assessment heeft u een duidelijk beeld van de sterke competenties en ontwikkelcompetenties, individueel en binnen het team. Daarnaast draagt het inzichtelijk maken van de competenties bij aan de kwaliteit van het onderwijs van de school: minder mismatches tussen persoon en functie, grotere tevredenheid onder het team van leerkrachten en geeft dit leraren de motivatie om zich verder te ontwikkelen. Gemotiveerde en tevreden leerkrachten hebben een positieve invloed op motivatie en prestatie van leerlingen!

Naast het online assessment bieden wij ook de mogelijkheid voor aanvullende instrumenten zoals diepte-interview, rollenspelen en (non-verbaal). Vraag een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

 

Training Medezeggenschap

Naast de persoonlijkheidsvragenlijst hebben wij ook trainingen ontwikkeld speciaal voor het onderwijs. Middels onze kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap creëren wij per school of onderwijsinstelling een maatwerk training die effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van een professionele medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Hierdoor krijgen de leden kennis van alle onderdelen van de medezeggenschap en ontstaat een waardevolle sparringpartner voor het bevoegd gezag waar draagvlak voor onderwijsontwikkeling centraal staat. Meer informatie over de Training Medezeggenschap vind u hier.

 

Medezeggenkracht Servicepakket

Jurisprudentie: Werkgever moet mr-servicepakket vergoeden

Sinds de invoering van Wet Versterking Bestuurskracht Onderwijs op 1 januari 2017, kan de mr in het po en vo de kosten voor een servicepakket wettelijk laten vergoeden door het bevoegd gezag zonder dat daarvoor nog een faciliteitenregeling vereist is. “

Schoolbesturen moeten de kosten van een serviceabonnement dus altijd vergoeden. Aldus de uitspraak van de landelijke geschillencommissie voor medezeggenschap op 25 februari 2019. De uitspraak betekent dat mr-leden die deze service willen aanschaffen geen toestemming hoeven te vragen aan hun bestuur.

Kostenbesparing

Op dit moment maken veel scholen nog individueel gebruik van een servicepakket bij verschillende leveranciers. De kosten hiervan zijn met meerdere scholen in een stichting vaak onnodig hoog.

Hrmforce onderwijs biedt als enige partij in Nederland de service aan op bovenschools niveau.  De voordelen gelden dan voor alle aangesloten scholen en raden van het bestuur. Wij noemen dat onze Medezeggenkracht Service. Hiermee bedienen wij niet alleen de medezeggenschap op scholen maar ook de besturen, ouders en leerlingen door een aanzienlijke besparing te leveren.

Goede medezeggenschap hoeft niet duur te zijn. Zo gaat het geld daar naar toe waar het voor bedoeld is: de leerlingen!

Medezeggenkracht servicepakket

 • Onbeperkt (eerlijk gebruik) toegang tot het medezeggenschapspreekuur
 • 10 % korting op al onze trainingen
 • Gratis entree tot onze medezeggenschap bijeenkomsten en evenementen
 • Abonnement op ons online medezeggenkracht magazine / nieuwsbrief
 • 50% korting op het eerste dagdeel aanvullende ondersteuning voor MR’en
 • Gratis toegang tot de Hrmforce onderwijs competenties
 • 15 Gratis  typologie vragenlijsten voor persoonlijke of teamontwikkeling
 • 20 % korting op het tarief van gespecialiseerde onderwijs  advocaten
 • Toegang tot  Pulse vragenlijst om achterban onderzoek te doen (max 5 vragen)

 

HRM oplossingen

Naast het afnemen van een persoonlijkheidsvragenlijst kan hrmforce u ook ondersteunen op de volgende gebieden:

 • Competentieontwikkeling – de competenties van uw docenten verder te ontwikkelen: door competenties te meten en de resultaten te combineren met een 360 graden Feedback wordt direct duidelijk welke competenties goed te ontwikkelen zijn en welke niet;
 • Werving en selectie –  beter te werven en te selecteren: door objectieve testen te gebruiken om competenties te meten en deze te matchen met een vooraf door uzelf gemaakt competentieprofiel wordt de kans op een mismatch verkleind
 • Teamontwikkeling – de docenten als team sterker te maken: door gebruik te maken van het team-ontwikkelingsinstrument kunnen taken aan sterke competenties van teamleden gekoppeld worden, waardoor een zelfsturend sterk team ontstaat;

 

De belangrijkste voordelen

Het gebruik van hrmforce onderwijs heeft verschillende voordelen voor uw school of organisatie.

 • externe assessments zijn niet meer nodig: u doet alles in eigen beheer
 • er is minder risico op een mismatch door betere en objectievere informatie bij werving en selectie
 • de kosten van deze oplossingen zijn relatief laag: vanaf ongeveer 15 euro per maand per docent/medewerker
 • u kunt tegen dezelfde vaste kosten zoveel verschillende testen afnemen als u wilt, wat de objectiviteit van het assessment vergroot

 

Geïnteresseerd in hrmforce onderwijs?

Wilt u meer weten over wat hrmforce onderwijs voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs via +31 (0)88 88 321 88 of mail ons op service@hrmforce.com.