Login +40 (0)728 909 301 | Contact

Îmbunătăţirea şanselor de angajare

Îmbunătăţirea şanselor de angajare pentru o organizaţie sănătoasă

Componenta HrmForce privind şansele de angajare oferă o soluţie care îmbunătăţeşte în mod semnificativ procesul de angajare şi dezvoltarea profesională, sprijinind procedurile de plasare a personalului disponibilizat. Soluţia noastră permite angajaţilor dumneavoastră şi departamentului de resurse umane să stimuleze dezvoltarea carierei. Sistemul nostru de încurajare a şanselor de angajare vă pune la dispoziţie o serie de elemente utile care duc la îmbunătăţirea continuă a afacerii dumneavoastră, în cadrul întregii structuri organizaţionale.

Caracteristici principale

• oferă angajaţilor instrumentele necesare pentru a-şi coordona în mod activ parcursul profesional în cadrul organizaţiei
• pregăteşte angajaţii pentru următoarea etapă profesională, ajutându-i să identifice posibile parcursuri profesionale
• evaluează personalitatea, motivaţia, comportamentul şi interesele angajaţilor în vederea identificării punctelor tari şi slabe
• completare individuală (de tipul do-it-yourself) a instrumentului de către angajat
• realizează potrivirea dintre angajații dvs. și locurile de muncă din baza noastră de date. Baza noastră de date cuprinde aproximativ 2.000 de locuri de muncă cu pregatire superioară
• puteți vizualiza în baza noastră de date posturile vacante actuale. Graţie parteneriatului cu Indeed, vă oferim o vizualizare a locurilor de muncă disponibile, din ţară şi străinătate.
• conține instrucțiuni despre cum să căutaţi noi oportunităţi de angajare

Beneficii

În mod evident, angajaţii care îşi îmbunătăţesc şansele de angajare dobândesc anumite avantaje, nu numai pentru ei înşişi, dar şi pentru angajator. Acestea pot produce beneficii evidente, candidaţii fiind:
• mai flexibili,
• mai bine instruiţi,
• supuşi unui număr mai redus de greşeli,
• mai eficienţi ş.a.m.d.

În acelaşi timp există şi beneficii pe termen lung. Accentul pus pe creșterea şanselor de angajare a candidaţilor asigură:
• păstrarea cunoştinţelor în cadrul organizaţiei.
• sprijinirea companiei în vederea adaptării mai uşoare la noile condiţii de piaţă.
• creșterea loialității forţei de muncă faţă de companie.
• sprijinirea angajaţilor în vederea dezvoltării i unei cariere în cadrul companiei.

Există şi alte beneficii, mai ales pentru companiile care oferă servicii de consultanţă profesională:
• ajută clienții să găsească o mare varietate de oportunităţi profesionale, având la dispoziţie peste 2 000 de locuri de muncă.
• furnizează clienţilor informaţii despre o gamă variată de teme legate de angajare, printre care: căutarea de locuri de muncă, activităţi independente, interviuri şi voluntariat.
• încurajează persoanele instruite să identifice cariere dintr-un anumit domeniu profesional sau dintr-o anumită industrie şi să exploreze potenţiale parcursuri profesionale.
• motivează persoanele pentru a realiza o planificare solida a carierei lor

Baza îmbunătăţirii şanselor de angajare

Soluţia noastră sprijină atât dezvoltarea profesională internă, cât şi pe cea externă. Stimulează implicarea angajaţilor dumneavoastră şi împiedică angajarea unor persoane nepotrivite.

Mai multe informații? Vă rugăm să ne contactația la telefon +40 728 909 301 sau la email office@Hrmforce.com.