fbpx

Winkel

Golden Personality Profiler

 43,10 excl. VAT

De Golden is gebaseerd op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel. In tegenstelling tot de vier traditionele hoofddimensies die Jung definieert, bevat de Golden een vijfde hoofddimensie; Tense (Gespannen) versus Calm (Kalm). De toegevoegde waarde van deze dimensie is dat nagegaan kan worden wat de invloed van dagelijkse stressfactoren op iemands prestaties op de werkvloer is.

Kandidaat info

Maximaal 5 tests te bestellen via onze webshop. Groter aantal nodig? Neem contact op via service@hrmforce.com.

‘Persoonlijkheid’ vormt de basis van diverse belangrijke vaardigheden die invloed hebben op bijna alles wat iemand op een dag doet. Begrijpen wat iemand uniek maakt en kennis van anderen hebben is zowel een accelerator voor prestaties als algeheel welzijn op de werkvloer. De Golden Personality Profiler wordt ingezet om essentiële inzichten te verkrijgen over iemands persoonlijkheid om daarmee individuele ontwikkeling en teambuilding te bespoedigen.

De Golden is gebaseerd op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel. In tegenstelling tot de vier traditionele hoofddimensies die Jung definieert, bevat de Golden een vijfde hoofddimensie; Tense (Gespannen) versus Calm (Kalm). De toegevoegde waarde van deze dimensie is dat nagegaan kan worden wat de invloed van dagelijkse stressfactoren op iemands prestaties op de werkvloer is.

Het invullen van de vragenlijst resulteert in het toewijzen van een persoon aan een bepaald persoonlijkheidstype. Het type is samengesteld uit de scores op de hoofddimensies en bestaat uit 4 letters. Iedere hoofddimensie bestaat uit twee tegengestelde karaktereigenschappen. Iemand valt in een van beide categorieën. Bijvoorbeeld ESTZ (Extraverting (Extravert), Sensing (Taakgericht), Thinking (Denken) en OrganiZing (Georganiseerd).

De Golden kan ingezet worden voor ontwikkelvraagstukken, coaching, interpersoonlijke en ‘people-skills’ training, conflictoplossing, loopbaan- en opleidingsadvies en teambuilding. Het rapport wordt gebruikt om in gesprek te gaan over de kwaliteiten en groeimogelijkheden, motivatiebronnen. Er zijn geen goede of minder goede typen; over alle typen worden o.a. sterke kanten, groeimogelijkheden, motivatiebronnen, demotiverende factoren en de communicatiestijl beschreven.

De Golden is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans en Nederlands.

Golden Personality Profiler - Pearson

Categorieën: ,