Winkel

Differentiële Aanleg Test voor HRM Next Generation (DAT NG)

 26,00 excl. btw

Uit jarenlang onderzoek blijkt dat algemene intelligentietesten de beste voorspellers zijn voor werkprestaties. Deze geven, van alle manieren om het potentieel van een kandidaat in kaart te brengen, het beste weer in welke mate een kandidaat in staat zal zijn om zich te kunnen ontwikkelen in de nieuwe functie.

DATTM Next Generation DAT NG is een adaptieve capaciteitentest die de cognitieve vaardigheden van een kandidaat op verschillende niveaus kan meten. Deze meting geeft inzicht in de capaciteiten van een individu op verschillende vlakken. DAT NG wordt wereldwijd ingezet als algemene voorspeller voor prestaties binnen uiteenlopende functies, studies en groepen. De test is item-banked, wat betekent dat de items die een kandidaat krijgt random worden getrokken uit een grote database.

Daarnaast is DAT NG multi-lingual. Dit wil zeggen dat de test kan worden uitgezet in een bepaalde taal, maar dat er een rapport gegenereerd kan worden in een andere gewenste taal. Deze optie geldt voor elke subtest, behalve verbale analogieën.

Kandidaat info

Maximaal 5 tests te bestellen via onze webshop. Groter aantal nodig? Neem contact op via service@hrmforce.com.

De testserie bestaat in Nederland uit 4 subtests, een extra subtest cijferreeksen:

  • DATTM Next Generation: Abstract Reasoning (figurenreeksen). Abstract redeneren wordt gedefinieerd als het vermogen om informatie te analyseren, patronen en relaties te herkennen en nieuwe problemen op te lossen. Abstracte redenatietests worden door psychologen veel gebruikt om algemene intelligentie te meten. Deze test meet ‘vloeibare intelligentie’ die mensen gebruiken bij het uitwerken van nieuwe en onbekende problemen.

De DATTM Next Generation: Abstract Reasoning is multi-lingual en is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Turks, Chinees, Frans en Nederlands. De normgroepen zijn voor elk opleidingsniveau.

  • DATTM Next Generation: Numerical Calculations (rekenvaardigheid) meet het begrip van numerieke relaties en inzichten bij het verwerken van numerieke informatie. De testitems richten zich op numerieke vaardigheden via de mogelijkheid om numerieke taken uit te voeren: aftrekken, delen, vermenigvuldigen en optellen, algebra, percentages en numerieke reeksen.

De DATTM Next Generation: Numerical Calculations is multi-lingual en is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans en Nederlands. De normgroepen zijn voor elk opleidingsniveau.

  • DATTM Next Generation: Space Relations (ruimtelijk Inzicht) meet het niveau van ruimtelijk bewustzijn en redeneren door het vermogen te beoordelen om een driedimensionaal object of diagram te visualiseren vanuit een tweedimensionale weergave.

De DATTM Next Generation: Space Relations is multi-lingual en is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Frans en Nederlands. De normgroepen zijn voor elk opleidingsniveau.

  • DATTM Next Generation: Verbal Analogies (analogieën)
    Deze verbale redeneringstest meet het vermogen om concepten die uitgedrukt zijn in woorden te begrijpen door woordparen te identificeren. Analogieën blijken al heel lang een effectieve manier te zijn om verbaal redeneervermogen te meten

De DATTM Next Generation: Verbal Analogies is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans en Nederlands. De normgroepen zijn voor elk opleidingsniveau.

DAT Next Generation (NG) - Pearson

Categorieën: ,