fbpx

10 Tips om de Ontwikkeling van Medewerkers te Stimuleren

Author: Ruud Ort | Published on vrijdag 8 februari 2019 | Last updated on woensdag 15 september 2021

 

hrmforce ontwikkeling medewerkers stimuleren

 

De ontwikkeling stimuleren van je medewerkers een uitdagende klus

Medewerkers die zichzelf ontwikkelen, zijn het ideale human capital van menig organisatie. Ze zijn loyaler, productiever en meer gemotiveerd. Mensen die begrijpen dat zij regelmatig hun kennis en vaardigheden moeten updaten om niet het contact te verliezen met de snel opeenvolgende veranderingen, zijn goud waard. Hoewel steeds meer organisaties investeren in het zelfontwikkelend vermogen van hun medewerkers, blijkt het runnen van een ‘lerende organisatie’ in de praktijk zo eenvoudig nog niet. Hoe krijg je medewerkers zover dat ze de ontwikkeling van hun talent in eigen hand nemen?

In dit artikel:

 

1. Focus op ontwikkeling

Dat medewerkers zich permanent moeten ontwikkelen, is een onderwerp dat veel organisaties op de agenda hebben staan. Heel begrijpelijk, we leven en werken tenslotte in een wereld waar veranderingen aan de orde van de dag zijn. De technologie staat niet stil. Vooral op digitaal gebied gaan de ontwikkelingen razendsnel. Wil je niet achterop raken dan moet je alert zijn. Organisaties die de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen, hebben grote kans dat zij achter de feiten aan lopen. Het up-to-date houden van het personeel is dan ook van groot belang. Niet voor niets is innovatie het toverwoord, vandaag de dag. Innovatie betekent dat medewerkers zich continue verder moeten ontwikkelen. Organisaties die met hun tijd meegaan, zijn continu in beweging en blijven zich ontwikkelen. Juist omdat zij het vermogen hebben om te innoveren, kunnen zij steeds een passend antwoord geven op veranderingen.

 

2. Laat medewerkers hun eigen talent / kracht ontdekken

Ieder mens heeft talenten. Soms komen die al vroeg aan de oppervlakte en kan iemand er van jongs af aan mee aan de slag. Vaak is dat ook niet het geval. Talenten hebben iets mysterieus, ze zitten in je, maar dat mysterie ontrafelen is niet altijd even makkelijk. Soms blijven ze lang verborgen en heeft iemand er geen weet van waar hij nu eigenlijk goed in is.

Het is dan de kunst om iemand zo te stimuleren dat hij zelf zijn talenten gaat ontdekken. Vraag je medewerkers om eens een week of twee zichzelf en hun werkzaamheden te analyseren. Dat kan door antwoord te geven op vragen als: Waar krijg ik energie van, waar word ik blij van, wat maakt mij creatief, op welke prestaties ben ik trots, wat gaat mij makkelijk af? Omgekeerd kunnen zij zich afvragen wat voor werkzaamheden en omstandigheden nu juist veel energie en moeite kosten en als onprettig worden ervaren.

 

3. Inzetten op de eigen verantwoordelijkheid

Wil je dat medewerkers zelf nieuwe dingen leren dan kun je dat stimuleren door hen daar zelf verantwoordelijk voor te maken. De mate waarin een medewerker zich ontwikkelt, hangt uiteindelijk voor een groot deel van de persoon zelf af. Is hij bereid om in zichzelf te investeren? Is hij leergierig? Is hij nieuwsgierig? Wie continu wil presteren en kwaliteit wil leveren, zal daar ook een inspanning voor moeten leveren en open moeten staan voor nieuwe manieren van denken en doen.

 

4. Ruimte geven voor persoonlijke groei

Eigen verantwoordelijkheid is dus belangrijk, maar het spreekt voor zich dat je medewerkers dan ook wel de mogelijkheid zal moeten bieden om verantwoordelijk te zijn. Door je medewerkers de ruimte te geven om zelf te onderzoeken en ondervinden hoe zij zich verder ontwikkelen en beter kunnen worden, zullen zij die uitdaging eerder aangaan. De medewerker raakt enthousiast wanneer hij merkt dat je een probleem sneller en veel doeltreffender kunt oplossen dan gedacht. Het feit dat zij zelf leren en ervaren hoe je bijvoorbeeld de nieuwste (technische) ontwikkelingen het beste kunt toepassen en welke mogelijkheden en voordelen dit biedt, draagt bij aan meer motivatie en uiteindelijk een hogere productiviteit.

 

5. Zorg voor de juiste leeromgeving

Een stimulerende leeromgeving is een belangrijke succesfactor. Medewerkers moeten zich geïnspireerd voelen en enthousiast zijn over de mogelijkheden om te leren en groeien binnen de organisatie. Net zoals een marketingdeskundige zich verplaatst in de klant en zijn verkoopstrategie daarop afstemt, moet de HR-manager zich verplaatsen in de medewerker. Wat hebben zij nodig om tot goede leerresultaten te komen? Ontvangen jouw medewerkers graag feedback, dan kan een extern deskundige, die hen coacht gedurende het leerproces een nuttige investering zijn. De ideale leeromgeving kan soms ook simpelweg gevonden worden door collega’s van elkaar te laten leren. ‘Hoe lossen jullie dat probleem op?’.

 

6. Helder leertraject

Jezelf ontwikkelen gaat gepaard met een helder leertraject. Wanneer je een duidelijk doel voor ogen hebt, weet wat je wilt leren, geeft dat houvast en richting. Je ziet een weg voor je die het eigen talent uitnodigt om zich verder te ontwikkelen. HR-managers kunnen dat proces stroomlijnen en van tevoren goede afspraken maken over de doelstellingen. Niet alleen heeft de medewerker een duidelijk beeld van de weg die hij gaat volgen, maar weet zich daarin ook gesteund. Dat werkt motiverend en geeft een stimulans om op weg te gaan en het vooraf bepaalde doel te bereiken. Eenmaal op pad is de medewerker zelf verantwoordelijk om het traject op de juiste manier te volgen.

 

 7. Ontwikkeling stimuleren

Wil je bereiken dat je medewerkers zich persoonlijk en in teamverband kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen, dan kun je ze op verschillende manieren stimuleren. Het vergt een individuele aanpak en een uitstekend inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van elke medewerker. Iedereen heeft zo zijn voorkeuren en waar de een helemaal blij wordt van een meester / leerling verhouding, zal de ander juist een individueel traject willen bewandelen en het liefst alles zelf uitvinden. Waar de een zich snel nieuwe dingen eigen maakt, heeft een ander daar meer tijd voor nodig. Het is de kunst om iedereen de juiste stimulans te bieden. Stimuleren op maat is een taak die je binnen het human resource management niet moet onderschatten.

 

8. Stimuleren van eigen initiatief

De tijd waarin de organisatiestructuur een pure top-down aangelegenheid was, is wel zo’n beetje voorbij. In plaats van je medewerkers te vertellen wat ze moeten doen, en voor hen te beslissen naar welke opleiding je ze gaat sturen, wordt nu veel meer rendement verwacht van het eigen initiatief. HR faciliteert de mogelijkheden voor persoonlijke groei, maar het is aan de medewerkers om dit zelf vorm te geven. Eigen initiatief nemen, is echter een cultuuromslag waar nog niet iedereen klaar voor is. Veel personen zijn nu eenmaal gewend om te wachten op een signaal van bovenaf en te doen wat de leiding zegt. Hier ligt een belangrijke taak voor HR-managers: het stimuleren van het eigen initiatief. Hoe enthousiast een medewerker ook is om zichzelf verder te ontwikkelen, hij wil natuurlijk ook weten wat het hem uiteindelijk oplevert. What’s in it for me? Het WIIFM principe is ook afkomstig uit de marketing. Hoe beter je jouw team van medewerkers weet duidelijk te maken wat er te winnen valt, hoe gemotiveerder ze aan de wedstrijd beginnen.

 

9. Geef eens een compliment

Werknemers vinden waardering belangrijk. Zelfs in die mate dat ze het prefereren boven meer salaris, zo laten onderzoeken zien. Waardering tonen voor de goede eigenschappen en kwaliteiten van de werknemer vormt de basis waarop medewerkers zich verder ontwikkelen. Complimenten geven zelfvertrouwen, ze werken stimulerend, zorgen voor werkplezier, allemaal factoren die van invloed zijn op de groei en potentie van de workforce. Wanneer je uitgaat van datgene wat al goed is, kun je jezelf vanuit je eigen kracht verder ontwikkelen. Het tegenovergestelde gaat ook op. Wie zijn werknemers vooral vertelt wat er niet goed gaat en hen wijst op de kwaliteiten die zij niet bezitten, biedt een weinig solide basis voor een succesvol groeiproces.

 

10. Actief en betrokken

Binnen een ‘lerende organisatie’ is het van belang om medewerkers de juiste handvatten aan te reiken. Hen de mogelijkheid bieden om opleidingen te volgen, is prima, maar je vervolgens passief opstellen en wachten tot mensen hun kansen grijpen en hun verantwoordelijkheid nemen, kan wel eens een contraproductief blijken te werken. Een actieve en betrokken houding levert betere resultaten op. Help je medewerkers op weg, maak hen wegwijs in het aanbod van leertrajecten. Denk mee en stimuleer hen om zich te ontwikkelen op de manier die het beste bij hen past. Moedig hen tenslotte aan om de nieuwe informatie, opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen op de werkvloer. Dat is uiteindelijk de manier die niet alleen een optimale groei van het aanwezige talent mogelijk maakt, maar er ook voor zorgt dat de organisatie zich continu blijft ontwikkelen.

 

Vond je het een interessant artikel? Delen kan via:

OP DE HOOGTE BLIJVEN?