Login +31 (0)88 88 321 88 | Contact

hrmforce Onderwijs

Competenties in het Onderwijs

Competenties en de ontwikkeling van competenties van leerkrachten zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De wet BIO noemt er 7: interpersoonlijk competent, pedagogisch competent, vakinhoudelijk en didactisch competent, organisatorisch competent, competent in samenwerken met collega’s, competent in samenwerken met de omgeving en competent in reflectie en ontwikkeling.

Competenties ontwikkelen kan alleen als je weet waar je staat. Hrmforce Onderwijs heeft de online persoonlijkheidsvragenlijst doorvertaald naar een specifieke rapportage op de 7 onderwijscompetenties. Duidelijk beeld van je sterke competenties en je ontwikkelcompetenties, individueel en van je team, draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs van je school: minder mismatches tussen persoon en functie, grotere tevredenheid van je leerkrachten en team en een grotere motivatie om zich verder te ontwikkelen. Gemotiveerde en tevreden docenten hebben een positieve invloed op motivatie en prestatie van leerlingen!

Online HR instrument

Professionalisering van leerkrachten heeft meer effect op kwaliteit van onderwijs wanneer het is verbonden met HR beleid van de school.

Voordelen Vragenlijsten

– vergroot objectiviteit
– vergelijking mogelijk
– veel verschillende vragenlijsten, waaronder capaciteiten, motivatie, drijfveren, conflictstijlen, referentiecheck, 360 Feedback
– specifieke rapportages gericht op de 7 onderwijscompetenties
– specifiek gericht op gedrag leraren in de klas

Voordelen Online Instrument

– alles online inzichtelijk
– toepasbaar door de school zelf
– vergroot eigenaarschap van de docent
– bekwaamheidsdossier
– toepassing binnen hele HR cyclus: werving, selectie, functioneren, ontwikkelen, beoordelen
analyses mogelijk op individueel en teamniveau
– gemakkelijk in gebruik
– relatief lage kosten

Assessment

Hrmforce Onderwijs biedt ook de mogelijkheid van aanvullende instrumenten zoals diepte-interview, rollenspelen en (non-verbaal) assessment.

Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan direct contact op met Annemieke Messelink op 088-8832188 of mail ons op service@hrmforce.com.