360 graden feedback zorg

 Gebaseerd op CanMEDS competenties. Wereldwijd geaccepteerd als basis voor competentie ontwikkeling binnen de zorgsector. 

DEMO AANVRAGEN

Feedback vanuit meerdere perspectieven

Het spreekt voor zich dat de zorgsector er één is met een grote maatschappelijke waarde, zowel voor de zorginstellingen en de zorgverleners, als voor de zorgontvangers zelf. Een goede feedbackcultuur is belangrijk om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Als manager in de zorg heeft u een beeld van uw medewerkers, maar dit is uiteraard eenzijdig. Juist de meningen van personen met wie zorgverleners regelmatig contact hebben zijn waardevol. Denk aan patiënten, maar ook aan collega's en andere stakeholders. Door het verzamelen en combineren van meerdere subjectieve meningen krijgt u als manager een completer (360 graden), objectiever en meer betrouwbaar beeld van het functioneren van uw medewerkers.  

Kortom: 

Met de 360 graden feedback CanMEDS vragenlijst kunt u het functioneren van uw medewerkers beter beoordelen. Medewerkers krijgen betere feedback, waardoor zij zich sneller kunnen ontwikkelen en de kwaliteit van zorg verhogen.

Hoe werkt het?

De 360 graden feedback vragenlijst zorg is online af te nemen via uw eigen webbased hrmforce portaal. Dit kan via desktop, maar ook eenvoudig via uw smartphone.  

De antwoorden uit de vragenlijst verschaft de medewerker gedetailleerde feedback met betrekking tot vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere aan de zorg gerelateerde kenmerken.  

De medewerker krijgt feedback over hoe hij/zij zichzelf ziet, maar tevens over hoe hij/zij overkomt op anderen. Verder staan er in de rapportage overzichten van de (verschillen in) scores van de verschillende respondentgroepen.  

De competenties en scores zijn op vier niveaus uit te vragen: beginner, operationeel, tactisch en strategisch. Daarnaast wordt het belang van bepaalde competenties voor een functie beoordeeld, sterke en zwakke punten van de medewerker benoemd en wordt een aanzet gegeven voor een persoonlijk ontwikkel plan (POP).  

Afnametijd: +/- 25 minuten  

Vorm: Gemiddeld 60 vragen. De vragenlijst bestaat uit gesloten vragen, aangevuld met 3 open vragen: wat moet de medewerker blijven doen, gaan doen en niet meer doen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een extra open vraag toe te voegen.  

 Let op: zet het geluid aan!

DEMO AANVRAGEN

Over hrmforce

Naast de 360 graden feedback vragenlijst hebben we nog meer psychometrische vragenlijsten ontwikkeld. Deze varieren van een enkele persoonlijkheid of intelligentietest tot een compleet instrument. Onze vragenlijsten zijn ideaal voor werving en selectie, maar ondersteunen ook bij de ontwikkeling van uw huidige personeel en het verhogen van hun prestaties.  

Hrmforce biedt naast het afnemen van online vragenlijsten nog veel meer functionaliteiten. De vragenlijsten zijn namelijk verwerkt in workflows voor (pre)selectie, ontwikkeling en beoordeling van uw sollicitanten en medewerkers.  

Met de hrmtools voor Recruitment, Development, Employability, TeamView en HR Analytics bent u in staat om zelfstandig uw talentmanagement te implementeren binnen uw organisatie.  

Kortom, met hrmforce heeft u de beschikking over meer dan 23 verschillende vragenlijsten en meerdere hrmtools in één online portaal.

Lees wat onze klanten zeggen.

Jaarlijks worden er meer dan 240.000 testen en vragenlijsten afgenomen via het hrmforce platform. Lees hoe onze klanten het gebruik van hrmforce ervaren.

"Alle tests verkrijgbaar bij één partij, bespaart ons veel (licentie)kosten. Daarnaast veel expertise op testgebied die op prettige wijze wordt gedeeld"

-HR Consultant | HR Dienstverlener

"Doordat hrmforce lean & mean is en met behulp van moderne ICT werkt, wordt er snel, adequaat en goedkoop gewerkt"

-HR Manager | Vastgoedbedrijf