fbpx

Defina sus intereses

(Pre)selección

Ability Scan

Ciclo de RRHH:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Diseñado para

Hoe snel kan een persoon problemen begrijpen, zich een mening vormen en/of nieuwe dingen aanleren. Eventueel ook te benutten als validatietest op kantoor nadat de kandidaat de Ability Analysis thuis heeft ingevuld.

Más información

Pulse Survey

Ciclo de RRHH:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Diseñado para

De mogelijkheid bieden aan organisaties om met behulp van onze standaard vragenlijsten en vragendatabase zelf vragenlijsten te ontwerpen en deze te versturen naar sollicitanten en medewerkers.

Más información

Mentale Veerkracht Scan

Ciclo de RRHH:

Selectie, Ontwikkeling

Diseñado para

Inzicht verkrijgen in de mate waarin men effectief blijft werken bij hoge druk en/of tegenslag

Más información

Value Drives

Ciclo de RRHH:

Ontwikkeling

Diseñado para

Voor bedrijven is verandering een belangrijk thema. Binnen die kaders zijn het de waarden van mensen die een rol spelen. Met de Value Drives vragenlijst worden deze waarden gesorteerd op kleur en in kaart gebracht.

Más información

Job Profiler

Ciclo de RRHH:

Selectie, Ontwikkeling, Functioneren & Beoordelen.

Diseñado para

Inzicht verkrijgen welke competenties en gedragingen de verschillende respondentgroepen relevant vinden voor een functie als input voor selectie, ontwikkeling en beoordeling.

Más información

Intake Candidate

Ciclo de RRHH:

Selectie

Diseñado para

Alle vragen die in de ideale situatie in het eerste interview aan de orde moeten komen alvast online stellen, zodat het interview echt inhoud kan krijgen.

Más información

Tipología

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Comprender los diferentes tipos de personalidad de sus empleados, basados en cómo gestionamos la dominancia (influencia vs. Colaboración) y la emoción (sentimientos vs. razón).

Más información

Análisis Aptitudinal

Ciclo de RRHH:

(Pre) selección, desarrollo

Diseñado para

Medir la velocidad de reacción de una persona a la hora de comprender los problemas, forjarse una opinión y/o aprender nuevas habilidades.

Más información

Perfil Big Fifty

Ciclo de RRHH:

(Pre) selección, desarrollo, Desempeño y Evaluación.

Diseñado para

Convertir el perfil de personalidad a habilidades, proporcionándo así una guía sobre el nivel de desarrollo que podemos esperar de estas habilidades en las personas.

Más información

CanMeds

Ciclo de RRHH:

(Pre) selección, desarrollo y Evaluación.

Diseñado para

Reflejar la facilidad con que una persona puede demostrar o desarrollar una serie de competencias específicas dentro de un perfil de personalidad determinado. Junto a ello, se proporciona una valoración del Desempeño frente a un puesto específico.

Más información

Orientación Profesional

Ciclo de RRHH:

Desarrollo

Diseñado para

Proporcionar ayuda a la hora de responder a la pregunta de si ciertas funciones, roles o empresas se ajustan a los valores laborales de la persona.

Más información

Liderazgo

Ciclo de RRHH:

(Pre) Selección, Desarrollo

Diseñado para

Revisar los roles de dirección y los estilos de comportamiento asociados, que una persona mostrará o no en determinadas situaciones.

Más información

Motivación

Ciclo de RRHH:

(Pre) Selección, Desarrollo

Diseñado para

El equipo pueda entender cuándo su motivación aumenta o disminuye.

Más información

Onderwijs

Ciclo de RRHH:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Diseñado para

Big Fifty Persoonlijkheidstest en 360 Feedback test op maat voor het onderwijs. Inzetbaar voor PO, VO, Speciaal onderwijs en MBO.

Más información

Validación de Referencias

Ciclo de RRHH:

(Pre) Selección

Diseñado para

Recogida adecuada de la información y referencias señaladas por un candidato en una entrevisata o proceso de selección.

Más información

Habilidades Comerciales

Ciclo de RRHH:

(Pre) Selección, Desarrollo

Diseñado para

Comprender las habilidades para la venta de los mejores comerciales. También puede proporcionar una visión sobre el comportamiento de compra del cliente y el estilo de comunicación de su fuerza comercial.

Más información

Desarrollo

Ability Scan

Ciclo de RRHH:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Diseñado para

Hoe snel kan een persoon problemen begrijpen, zich een mening vormen en/of nieuwe dingen aanleren. Eventueel ook te benutten als validatietest op kantoor nadat de kandidaat de Ability Analysis thuis heeft ingevuld.

Más información

Ontwikkelmatrix

Ciclo de RRHH:

Ontwikkeling

Diseñado para

Door middel van het combineren van talent met huidig gedrag een overzicht geven van welke competenties kunnen worden opgenomen in een persoonlijk ontwikkel plan.

Más información

Pulse Survey

Ciclo de RRHH:

(Pre)selectie, ontwikkeling

Diseñado para

De mogelijkheid bieden aan organisaties om met behulp van onze standaard vragenlijsten en vragendatabase zelf vragenlijsten te ontwerpen en deze te versturen naar sollicitanten en medewerkers.

Más información

Mentale Veerkracht Scan

Ciclo de RRHH:

Selectie, Ontwikkeling

Diseñado para

Inzicht verkrijgen in de mate waarin men effectief blijft werken bij hoge druk en/of tegenslag

Más información

Levensloop Scan

Ciclo de RRHH:

Ontwikkeling

Diseñado para

Inzicht krijgen in de levensloop van een kandidaat om daarmee aanknopingspunten voor coaching en ontwikkeling bloot te leggen.

Más información

Lean Scan

Ciclo de RRHH:

Functioneren & Beoordelen, Ontwikkeling

Diseñado para

Inzicht verkrijgen in de gap tussen huidige en ideale situatie om zo behoefte en noodzaak van Lean management aan te tonen.

Más información

Interesse Scan

Ciclo de RRHH:

Ontwikkeling

Diseñado para

Inzicht verkrijgen in welke sectoren een scholier, student of medewerker de meest interesse heeft om deze resultaten te koppelen aan relevante opleidingen en beroepen

Más información

Duurzame Inzetbaarheid Scan

Ciclo de RRHH:

Ontwikkeling

Diseñado para

Snel inzicht verkrijgen of een medewerker en/of organisatie nog voldoende duurzaam inzetbaar zijn.

Más información

Corona Scans

Ciclo de RRHH:

Functioneren & Beoordelen, Ontwikkeling Segment: gedrag

Diseñado para

In kaart brengen hoe medewerkers de ontwikkelingen naar aanleiding van het Corona (Covid-19) virus ervaren.

Más información

Coaching Screener Scan

Ciclo de RRHH:

Ontwikkeling

Diseñado para

Inzicht krijgen in welke klachten en problemen een kandidaat ervaart en hoe hij/zij hiermee omgaat.

Más información

Value Drives

Ciclo de RRHH:

Ontwikkeling

Diseñado para

Voor bedrijven is verandering een belangrijk thema. Binnen die kaders zijn het de waarden van mensen die een rol spelen. Met de Value Drives vragenlijst worden deze waarden gesorteerd op kleur en in kaart gebracht.

Más información

Team Analyse

Ciclo de RRHH:

(Team) Ontwikkeling

Diseñado para

Inzicht geven in welke onderwerpen en thema's binnen het team (extra) aandacht nodig hebben om deze op te nemen in het team ontwikkel plan.

Más información

Job Profiler

Ciclo de RRHH:

Selectie, Ontwikkeling, Functioneren & Beoordelen.

Diseñado para

Inzicht verkrijgen welke competenties en gedragingen de verschillende respondentgroepen relevant vinden voor een functie als input voor selectie, ontwikkeling en beoordeling.

Más información

Exit Assessment

Ciclo de RRHH:

Employability, Uitstroom

Diseñado para

Verschaffen van inzicht in redenen en oorzaken voor vertrek medewerkers alsmede tips ontvangen voor verbetering.

Más información

Roles de Equipo

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Resumen de los roles de equipo que una persona podrá desarrollar o no en determinadas situaciones.

Más información

Tipología

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Comprender los diferentes tipos de personalidad de sus empleados, basados en cómo gestionamos la dominancia (influencia vs. Colaboración) y la emoción (sentimientos vs. razón).

Más información

Feedback 360°

Ciclo de RRHH:

Desarrollo

Diseñado para

Proporcionar un feedback (360º) en relación a competencias, habilidades, personalidad, motivación y otras características relacionadas con el Desempeño laboral.

Más información

Análisis Aptitudinal

Ciclo de RRHH:

(Pre) selección, desarrollo

Diseñado para

Medir la velocidad de reacción de una persona a la hora de comprender los problemas, forjarse una opinión y/o aprender nuevas habilidades.

Más información

Appraisal

Ciclo de RRHH:

Desarrollo

Diseñado para

Proporcionar un feedback (90º) sobre ciertas perspectivas diferentes. Ideal para ser empleado como información para el ciclo de Evaluación y desarrollo.

Más información

Perfil Big Fifty

Ciclo de RRHH:

(Pre) selección, desarrollo, Desempeño y Evaluación.

Diseñado para

Convertir el perfil de personalidad a habilidades, proporcionándo así una guía sobre el nivel de desarrollo que podemos esperar de estas habilidades en las personas.

Más información

CanMeds

Ciclo de RRHH:

(Pre) selección, desarrollo y Evaluación.

Diseñado para

Reflejar la facilidad con que una persona puede demostrar o desarrollar una serie de competencias específicas dentro de un perfil de personalidad determinado. Junto a ello, se proporciona una valoración del Desempeño frente a un puesto específico.

Más información

Intereses Profesionales

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Servir de ayuda para responder a las preguntas: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que quiero? Y para aportar información y consejo sobre aquellas profesiones que se ajustan en mayor o menor medida al candidato.

Más información

Orientación Profesional

Ciclo de RRHH:

Desarrollo

Diseñado para

Proporcionar ayuda a la hora de responder a la pregunta de si ciertas funciones, roles o empresas se ajustan a los valores laborales de la persona.

Más información

Estilos de Comunicación

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Comparar la presencia de factores esenciales de interacción (poder/influencia y distancia personal/proximidad) y traducirlos a un estilo de comunicación específico.

Más información

Autoevaluación Competencial

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Proporcionar feedback (o niveles) de los comportamientos del empleado. Responde a la pregunta de cómo se ve una persona a si misma.

Más información

Afrontamiento del Conflicto

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Analizar el comportamiento individual en situaciones de conflicto. El test refleja hasta qué punto un cierto estilo de gestión de conflictos puede ser utilizado por una persona.

Más información

Satisfacción Laboral

Ciclo de RRHH:

Desarrollo

Diseñado para

Crear una revisión del nivel de satisfacción del empleado con factores como la Cultura Empresarial, Estilo de Gestión, Condiciones Laborales o Desarrollo de Carrera.

Más información

Liderazgo

Ciclo de RRHH:

(Pre) Selección, Desarrollo

Diseñado para

Revisar los roles de dirección y los estilos de comportamiento asociados, que una persona mostrará o no en determinadas situaciones.

Más información

Estilos de Aprendizaje

Ciclo de RRHH:

Desarrollo

Diseñado para

Comprender el posible éxito de un empleado conforme al desarroll y cuál es su estilo de aprendizaje preferente.

Más información

Motivación

Ciclo de RRHH:

(Pre) Selección, Desarrollo

Diseñado para

El equipo pueda entender cuándo su motivación aumenta o disminuye.

Más información

Onderwijs

Ciclo de RRHH:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Diseñado para

Big Fifty Persoonlijkheidstest en 360 Feedback test op maat voor het onderwijs. Inzetbaar voor PO, VO, Speciaal onderwijs en MBO.

Más información

15PF

Ciclo de RRHH:

(Pre) Selección, Desarrollo

Diseñado para

Comprender cómo se comportará un empleado en diferentes situaciones.

Más información

Habilidades Comerciales

Ciclo de RRHH:

(Pre) Selección, Desarrollo

Diseñado para

Comprender las habilidades para la venta de los mejores comerciales. También puede proporcionar una visión sobre el comportamiento de compra del cliente y el estilo de comunicación de su fuerza comercial.

Más información

Evaluación & Desempeño

Lean Scan

Ciclo de RRHH:

Functioneren & Beoordelen, Ontwikkeling

Diseñado para

Inzicht verkrijgen in de gap tussen huidige en ideale situatie om zo behoefte en noodzaak van Lean management aan te tonen.

Más información

Corona Scans

Ciclo de RRHH:

Functioneren & Beoordelen, Ontwikkeling Segment: gedrag

Diseñado para

In kaart brengen hoe medewerkers de ontwikkelingen naar aanleiding van het Corona (Covid-19) virus ervaren.

Más información

Job Profiler

Ciclo de RRHH:

Selectie, Ontwikkeling, Functioneren & Beoordelen.

Diseñado para

Inzicht verkrijgen welke competenties en gedragingen de verschillende respondentgroepen relevant vinden voor een functie als input voor selectie, ontwikkeling en beoordeling.

Más información

Exit Assessment

Ciclo de RRHH:

Employability, Uitstroom

Diseñado para

Verschaffen van inzicht in redenen en oorzaken voor vertrek medewerkers alsmede tips ontvangen voor verbetering.

Más información

Roles de Equipo

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Resumen de los roles de equipo que una persona podrá desarrollar o no en determinadas situaciones.

Más información

Feedback 360°

Ciclo de RRHH:

Desarrollo

Diseñado para

Proporcionar un feedback (360º) en relación a competencias, habilidades, personalidad, motivación y otras características relacionadas con el Desempeño laboral.

Más información

Appraisal

Ciclo de RRHH:

Desarrollo

Diseñado para

Proporcionar un feedback (90º) sobre ciertas perspectivas diferentes. Ideal para ser empleado como información para el ciclo de Evaluación y desarrollo.

Más información

Perfil Big Fifty

Ciclo de RRHH:

(Pre) selección, desarrollo, Desempeño y Evaluación.

Diseñado para

Convertir el perfil de personalidad a habilidades, proporcionándo así una guía sobre el nivel de desarrollo que podemos esperar de estas habilidades en las personas.

Más información

CanMeds

Ciclo de RRHH:

(Pre) selección, desarrollo y Evaluación.

Diseñado para

Reflejar la facilidad con que una persona puede demostrar o desarrollar una serie de competencias específicas dentro de un perfil de personalidad determinado. Junto a ello, se proporciona una valoración del Desempeño frente a un puesto específico.

Más información

Intereses Profesionales

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Servir de ayuda para responder a las preguntas: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que quiero? Y para aportar información y consejo sobre aquellas profesiones que se ajustan en mayor o menor medida al candidato.

Más información

Estilos de Comunicación

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Comparar la presencia de factores esenciales de interacción (poder/influencia y distancia personal/proximidad) y traducirlos a un estilo de comunicación específico.

Más información

Autoevaluación Competencial

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Proporcionar feedback (o niveles) de los comportamientos del empleado. Responde a la pregunta de cómo se ve una persona a si misma.

Más información

Afrontamiento del Conflicto

Ciclo de RRHH:

Desarrollo, Desempeño y Evaluación

Diseñado para

Analizar el comportamiento individual en situaciones de conflicto. El test refleja hasta qué punto un cierto estilo de gestión de conflictos puede ser utilizado por una persona.

Más información

Satisfacción Laboral

Ciclo de RRHH:

Desarrollo

Diseñado para

Crear una revisión del nivel de satisfacción del empleado con factores como la Cultura Empresarial, Estilo de Gestión, Condiciones Laborales o Desarrollo de Carrera.

Más información

Estilos de Aprendizaje

Ciclo de RRHH:

Desarrollo

Diseñado para

Comprender el posible éxito de un empleado conforme al desarroll y cuál es su estilo de aprendizaje preferente.

Más información

Onderwijs

Ciclo de RRHH:

(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Diseñado para

Big Fifty Persoonlijkheidstest en 360 Feedback test op maat voor het onderwijs. Inzetbaar voor PO, VO, Speciaal onderwijs en MBO.

Más información

¿Alguna pregunta?

Si quiere ampliar o profundizar en la información referente a este cuestionario puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono +34 918 658 824 o enviar un correo a atencioncliente@HrmForce.com.

REGÍSTRESE AHORA

Los beneficios para su organización

  • 1 Ahorre tiempo de aplicación y dinero
  • 2 Identifique a aquellos candidatos con mayor probabilidad de éxito
  • 3 Maximice el desempeño de sus empleados
  • 4 Reciba apoyo a la hora de retener su talento
  • 5 Plataforma online disponible 24/7
  • 6 Fácil utilización
  • 7 Consultores profesionales
  • 8 Tests profesionales para cualquier situación dentro de su empresa.