Mentale Weerbaarheid Scan

Overzicht

Afnametijd: 10 minuten

Vorm: Meerkeuze op een 5-punt schaal

Extra: Overzicht van teams

246 klanten gingen u voor!

Fase:
Selectie, Ontwikkeling

Doel:
Inzicht verkrijgen in de mate waarin men effectief blijft werken bij hoge druk en/of tegenslag

Uitleg test:

In het werkzame leven zijn er regelmatig momenten waarbij de druk om te presteren door externe omstandigheden zal toenemen. De corona crisis is hier een recent voorbeeld van. Personen reageren zeer verschillend op veranderende omstandigheden. De ene medewerker wordt angstig en haakt af. De andere gaat juist beter presteren en komt tot bloei. Gezien de ontwikkelingen in de economie en maatschappij zal veranderen en met name verandering onder druk van economische, externe omstandigheden, concurrenten, digitalisering en robotisering steeds vaker noodzakelijk zijn. Zeker voor coördinerende en sturende rollen is de mate waarin men effectief blijft functioneren onder deze druk en bij tegenslag een goede voorspeller voor succesvolle performance. In combinatie met de Big Fifty Personality, Ability Analysis en Motivation (ook wel drijfveren test genoemd) kunt u perfect inschatten in hoeverre uw sollicitant of medewerker ‘toekomst- en verander proof’ is.