Login +31 (0)88 88 321 88 | Contact

Value Drives

Overzicht

Afnametijd: 10 tot 15 minuten

Vorm: Kandidaten kunnen per groep van 6 begrippen aangeven welke het meest van toepassing zijn in volgorde van belangrijkheid.

Extra:

1134 klanten gingen u voor!

Fase:
Ontwikkeling

Doel:
Voor bedrijven is verandering een belangrijk thema. Of dat zich nu intern afspeelt door middel van reorganisatie, aanpassing van productgroepen of andere werkmethoden, of dat het zich extern afspeelt door veranderende concurrentie, markten of afnemers. Verandering is er altijd en overal. Veel van dit soort veranderingen hebben betrekking op het gedrag van mensen en op dat van de medewerkers in het bijzonder. Verandering bij mensen vindt plaats binnen bepaalde persoonsgebonden kaders. Binnen die kaders zijn het de waarden van mensen die een rol spelen; wat vinden zij belangrijk en welke normen koppelen zij hieraan? Met de Value Drives vragenlijst worden deze waarden gesorteerd op kleur en in kaart gebracht.

Uitleg test:

Volgens het model kunnen ideeën zich van mens tot mens verspreiden. Daarmee wordt bepaald hoe mensen over bepaalde zaken denken en waarom ze ergens in geloven. Dergelijke ideeën kunnen specifiek de aantrekkende en afstotende krachten achter de ontwikkeling van waarden bij de mens zijn. Dit wordt gebruikt om waardesystemen aan te duiden. Het gaat niet om wát ze denken, maar hoe ze andere mensen beïnvloeden. Hierdoor komen de diepere waardesystemen aan het licht, waarop mensen hun oordelen en observaties beoordelen. De waardesystemen worden aangeduid met kleuren. Het eerste systeem is het meest simpele en van daaruit wordt het steeds complexer. Elk waardesysteem heeft z’n eigen kenmerkende uitingsvormen. De termen zijn uitgedrukt in een kleur.

Hrmforce heeft een transparante en heldere interpretatie van een model vertaalt in factoren en kleuren dat kan worden benut voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.

Neem contact op