fbpx

Talent management oud

Als men de 80-20 regel toepast op recruitment, blijkt dat 20% van de aangeworven kandidaten voor 80% van de resultaten zorgt. Meer dan ooit ligt de focus van bedrijven op het werven van deze toptalenten. Door de huidige economische omstandigheden is het echter ook noodzakelijk om talent in de organisatie te herkennen en te benutten. Dit talent zal gemanaged, gemotiveerd en behouden moeten worden voor de organisatie.
Talent management is het analyseren en verder benutten van de talenten van medewerkers en managers. Kritisch kijken hoe de organisatie met haar medewerkers en managers haar strategie en ambities kan blijven realiseren. Vernieuwend denken over loopbaanbeleid dat gebaseerd is op gezonde en volwassen samenwerking en vertrouwen. Geen ‘quick win’, maar een duurzame oplossing die individuele en collectieve ambities met elkaar verbindt.

 

Werkwijze talent management

De planning van strategisch talent management bij hrmforce bestaat uit drie fases: Identificeren van talent, ontwikkelen van talent en het behoud van talent.

Identificeren van talent

Talenten worden doorgaans als vanzelfsprekend gezien. Vaak zijn medewerkers zich er niet van bewust en weten ze niet hoe hun talenten kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie. Wanneer u het talent in uw organisatie optimaal wilt benutten, wilt u eerst weten welk talent u in huis heeft. Om deze talenten te kunnen identificeren biedt hrmforce u diverse meetinstrumenten aan.

Ontwikkelen van talent

Talenten komen o.a. voort uit de persoonlijkheid, intelligentie en werkstijl van een medewerker. Het herkennen van talent is geen garantie voor de ontwikkeling hiervan. Om uw organisatie een impuls te geven, kunt u door middel van talent development het talent ook daadwerkelijk gaan ontwikkelen. Hrmforce maakt hierbij gebruik van meerdere hulpmiddelen zoals een development center, training en individuele loopbaanbegeleiding. Het program wordt altijd op maat samengesteld door onze adviseurs.

Behoud van talent

Na het herkennen en ontwikkelen van talent volgt de vraag hoe u ervoor zorgt dat het talent in uw organisatie blijft. Een oplossing is om de verhouding van de vaardigheden van een medewerker en de uitdagingen op het werk te optimaliseren. Dan is een medewerker immers het meest productief en wordt recht gedaan aan zijn/haar kwaliteiten. Bij talent management wordt een specifiek en op uw organisatie gericht plan opgesteld om het talent nu en in de toekomst te behouden.

Voordelen Talent Management

  • gericht op ambities/doelen van organisatie en individu
  • objectief advies over te hanteren meetinstrumenten
  • positieve en proactieve aanpak
  • helder, praktisch en resultaatgericht

Heeft u een vraagstuk over talent management of bent u benieuwd naar onze aanpak? Neem contact op met een van onze adviseurs via 088-8832188.