fbpx

Trainingen en Assessments

Medezeggenschap – Het Werkverdelingsplan

Waarom
Als lid van de Medezeggenschapsraad van jouw school krijg je steeds meer kansen en mogelijkheden om mee te denken en praten over het beleid van de school en de plannen voor de toekomst. Daardoor is goede en daadkrachtige medezeggenschap niet alleen van groot belang, maar zelfs onmisbaar.

Doel
Deze training is voor leden van de medezeggenschapsraad van scholen.

Training Medezeggenschap

Over de training

Sinds schooljaar 2018-2019 kennen we nieuwe poging vanuit de overheid om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Het Werkdrukakkoord. Een plan waarbij het team zelf samen gaat bepalen waar de knelpunten zitten en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Daar zijn financiële middelen voor beschikbaar die structureel zijn. Waarvan een (deeltijd) leerkracht, klasseassistent, concierge of iets anders betaald kan worden.

De directeur van de school maakt op basis van de gegevens vanuit het team een werkverdelingsplan. De PMR heeft daar vooraf een beslissende stem in via het instemmingsrecht over dat plan, maar ook achteraf over de evaluatie van dat plan en de daarin gebruikte financiële middelen.

In deze training gaan we uitvoerig in op de rol van de MR bij alle fases die doorlopen worden. Wat kun je als MR doen om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor de werkdruk. Onze trainers zijn academische geschoold en spreken de taal van de medezeggenschap uitstekend. Wij vinden het belangrijk dat de trainer u, uw medezeggenschapsraad en uw organisatie goed kent. Alleen met deze werkwijze kunnen wij de juiste training en adviezen op maat geven.

Deze training is ook geschikt voor directeuren. Op zoek naar de basistraining? Klik hier.

KOSTEN

Hrmforce onderwijs heeft samen met universiteit van Amsterdam team en competentie scans ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht in uw raad als team en maakt duidelijk welke competenties nog verder ontwikkeld moeten worden op team niveau om succesvol te zijn in de medezeggenschap. Deze training en tool kan worden gebruikt om kennis over het eigen functioneren als raad op te doen. Onderlinge communicatie, teamtaak volwassenheid, eigenaarschap en taak verantwoordelijkheid zijn hierbij essentieel. Dit resulteert in een sterker team en een serieuze gesprekspartner voor het bevoegd gezag met meer daadkracht.

Competentie Ontwikkeling

De kosten van deze oplossing is afhankelijk van de grootte van de school. Ter indicatie: ongeveer 15 euro per docent/medewerker per jaar. Daarnaast is het mogelijk een enkele vragenlijst af te nemen.

Maatwerk trainingen voor medezeggenschap

Omdat het echt maatwerk is kunnen er geen exacte tarieven worden weergegeven. We kunnen wij ter indicatie aangeven dat er basis trainingen mogelijk zijn bij u op locatie vanaf 995.- euro.