fbpx

Trainingen en Assessments

Medezeggenschap – Omgaan met de achterban

Waarom
Als lid van de Medezeggenschapsraad van jouw school krijg je steeds meer kansen en mogelijkheden om mee te denken en praten over het beleid van de school en de plannen voor de toekomst. Daardoor is goede en daadkrachtige medezeggenschap niet alleen van groot belang, maar zelfs onmisbaar.

Doel
Deze training is voor leden van de medezeggenschapsraad van scholen.

Training Medezeggenschap

Over de training

Veel medezeggenschapsraden worstelen met de verplichting vanuit de WMS om hun achterbannen te informeren over hun werkzaamheden. Aan de andere kant zijn veel medezeggenschapsraden wat “onzichtbaar” binnen de organisatie. Veel ouders, maar ook personeelsleden hebben geen duidelijk beeld van de rol van de MR binnen hun school.

Het informeren van de ouders en personeelsleden en om die (meer) te betrekken bij het werk van de MR is niet alleen een verplichting vanuit de wet, maar ook een uitgelezen manier om de MR en haar leden “zichtbaar” te maken. Wat mogelijk leidt tot waardering van het werk van de MR, maar ook belangstelling om zelf deel uit te willen maken van dat orgaan.

In deze training gaan we in op de verplichtingen, maar ook mogelijkheden om personeel en ouders te betrekken bij het belangrijke werk van de MR. Onze trainers zijn academische geschoold en spreken de taal van de medezeggenschap uitstekend. Wij vinden het belangrijk dat de trainer u, uw medezeggenschapsraad en uw organisatie goed kent. Alleen met deze werkwijze kunnen wij de juiste training en adviezen op maat geven.

Op zoek naar een algemene basistraining? Klik hier.

KOSTEN

Hrmforce onderwijs heeft samen met universiteit van Amsterdam team en competentie scans ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht in uw raad als team en maakt duidelijk welke competenties nog verder ontwikkeld moeten worden op team niveau om succesvol te zijn in de medezeggenschap. Deze training en tool kan worden gebruikt om kennis over het eigen functioneren als raad op te doen. Onderlinge communicatie, teamtaak volwassenheid, eigenaarschap en taak verantwoordelijkheid zijn hierbij essentieel. Dit resulteert in een sterker team en een serieuze gesprekspartner voor het bevoegd gezag met meer daadkracht.

Competentie Ontwikkeling

De kosten van deze oplossing is afhankelijk van de grootte van de school. Ter indicatie: ongeveer 15 euro per docent/medewerker per jaar. Daarnaast is het mogelijk een enkele vragenlijst af te nemen.

Maatwerk trainingen voor medezeggenschap

Omdat het echt maatwerk is kunnen er geen exacte tarieven worden weergegeven. We kunnen wij ter indicatie aangeven dat er basis trainingen mogelijk zijn bij u op locatie vanaf 995.- euro.