fbpx

Trainingen en Assessments

Loopbaan Assessment

Waarom
Kiest u voor leidinggeven of kiest u voor de inhoud van een staffunctie? Welke baan het beste bij u past, is typisch een vraag voor een loopbaan assessment. De vraag die hierbij centraal staat, is welke verandering het meest voor de hand ligt, gezien uw drijfveren, persoonlijkheid en competenties.

Doel
Een gefundeerd en betrouwbaar inzicht in de kwaliteiten, ontwikkelpunten, motivaties en ambities van de persoon en een advies met een duidelijke richting.

loopbaan assessment

Werkwijze Loopbaan Assessment

Een loopbaan assessment heeft vaak een vrij open doelstelling maar het is ook verstandig om een duidelijke vraagstelling op te stellen. Als een medewerker geen commerciële affiniteit heeft, is het zinloos om hier in het assessment toch tijd aan te besteden. Het beste is om het assessment te focussen op een aantal richtingen (bijvoorbeeld leidinggevend, commercieel of inhoudelijk accent). Tijdens het loopbaanonderzoek worden de motivatoren, demotivatoren, ambities en kenmerkende persoonlijke eigenschappen onderzocht. Samen met het met het werk- en denkniveau en competenties van een medewerker bepalen deze in welke functie, omgeving en organisatie de kandidaat het beste floreert. Hrmforce gebruikt hierbij diverse tests en interviews. hrmforce maakt hier gebruik van de multitrait-multimethod matrix voor een optimaal resultaat.

Resultaat Loopbaan Assessment

Na afloop van het loopbaan assessment ontvangt de opdrachtgever binnen 2 werkdagen een uitgebreide tekstuele en grafische weergave van de resultaten. Er wordt gefundeerd en betrouwbaar inzicht gegeven in de kwaliteiten, ontwikkelpunten, motivaties en ambities van de persoon. Het advies bevat altijd een duidelijke richting. Ook wordt concreet aangegeven wat de te nemen stappen zijn in de loopbaan van de kandidaat. De uitkomsten kunnen tevens als basis dienen voor een loopbaanbegeleidingstraject.