Loopbaan

Een goede match tussen mens en werk is belangrijk. Zowel werknemer als werkgever hebben baat bij de optimale benutting van talenten en kwaliteiten. Organisaties bieden vaak verschillende mogelijkheden aan voor persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. Maar wat nu als een medewerker niet precies weet op welke vlakken hij of zij zich wil en kán ontwikkelen? Of niet weet waar hij of zij in de toekomst wil werken?

Een loopbaantraject van hrmforce is gericht op de toekomst en het verlangen: ‘Wat wil ik?’. De deelnemer wil iets met zijn of haar loopbaan maar heeft moeite met het richting geven, weet niet precies wat hij of zij wil of kan interesses niet goed vertalen naar mogelijke functies. Daarnaast spelen op de achtergrond de vragen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik?’ vaak mee. Om antwoord te krijgen op ‘Wat wil ik?’, helpt het om te weten wie je bent en wat je kan. Loopbaan begeleiding concentreert zich op een succesvolle invulling van een (nieuwe) functie. Belangrijk is het ontdekken van talenten en competenties alsmede het verkennen van de reële (on)mogelijkheden.

De voordelen van loopbaanbegeleiding zijn:

  • Effectieve doorstroom: u weet wat u nu en in de toekomst in huis heeft en kan realistisch en efficiënt plannen;
  • Kostenbesparing: u haalt eruit wat erin zit;
  • Duidelijkheid: u kent talenten en mankementen en weet wat u ermee kunt doen;
  • Zelfwerkzaamheid: uw medewerker wordt gestimuleerd en is betrokken.

Loopbaanbegeleiding: concrete mogelijkheden
Er zijn 3 vormen van loopbaanbegeleiding te onderscheiden:

Door een adviseur van hrmforce of uit de Qmunity wordt bij loopbaanbegeleiding met een objectieve kijk een scherpe, toegepaste analyse gemaakt van de persoon en de relevante omgevingsfactoren. De doelstelling van de opdrachtgever waarborgen wij gedurende het hele proces. Het resultaat van een loopbaantraject is dat de medewerker zelf gestimuleerd is om verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan te nemen. Hij/zij heeft een grondig inzicht in eigen competenties, weet wat de knelpunten zijn en heeft samen met de loopbaanadviseur een plan gemaakt om deze op te lossen.
Een goed vormgegeven loopbaanbegeleidingtraject dient als basis voor huidige en toekomstige loopbaanstappen en is voor een aantal jaar te gebruiken. Het rapport kan tevens dienen als input voor een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Door loopbaan begeleiding aan te bieden aan uw medewerkers zal:

  • De efficiency verbeteren;
  • De prestaties hoger worden;
  • De doorstroom worden bevorderd.

Bent u benieuwd hoe een loopbaantraject er bij hrmforce uitziet? Neemt u dan direct contact op via 088-88323188 of mail naar service@hrmforce.com