Selectie assessment

Het selectie assessment (ook wel assessment center genoemd) is een testmethodiek die in werving- en selectieprocedures de geschiktheid van een sollicitant voor een specifieke functie toetst. Tevens wordt het assessment gebruikt om inzicht te krijgen in individuele kwaliteiten en om opleidings- en trainingsadviezen te kunnen bepalen. De gevolgen van het aannemen van een ongeschikt persoon op een sleutelpositie zijn aanzienlijk. Een selectie assessment of geschiktheidsonderzoek biedt de benodigde zekerheid voor het waarborgen van de continuïteit van uw organisatie en verhoogd de slagingskans van een werving en selectietraject met een significant niveau.

Werkwijze bij selectie assessment

Op basis van intensief contact met de opdrachtgever over de strategische koers van de organisatie en de gewenste rol van de (toekomstige) medewerker daarin, worden tijdens het selectie assessment zowel parallellen als discrepanties tussen de persoon en de functie/organisatie geanalyseerd. Hrmforce gebruikt daarbij diverse soorten tests afhankelijk van de precieze vraag. Meestal zijn een persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentests, motivatie- en waarden onderzoek, simulaties en een interview onderdeel van het selectie assessment.

Resultaat selectie assessment

De bevindingen worden binnen 2 werkdagen samengevat in een concrete en heldere rapportage. Het advies is duidelijk en laat weinig ruimte voor vrije interpretatie. Een selectie assessment levert meer op dan alleen de juiste persoon voor de organisatie. Het biedt u een nauwkeurig en betrouwbaar inzicht in de kwaliteiten, competenties, ontwikkelpunten en motivatie van de persoon. Hiermee wordt het inwerktraject specifieker en efficiënter én zijn de resultaten direct toepasbaar in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Neem contact op met een van onze adviseurs voor meer uitleg of om direct een selectie assessment in te boeken op 088-8832188.