fbpx

Groepsassessment

Teams kunnen op efficiënte wijze samengesteld worden door het talent en de ontwikkelpunten van teamleden te analyseren n en deze te combineren naar behoefte van de teamsamenstelling. Het samenstellen van goed functionerende teams is essentieel voor het uiteindelijke (financiële) resultaat van organisaties. In de praktijk ligt de focus echter vaak op individuele personen en minder op het team als geheel.

Een teamanalyse is een assessment van een afdeling of (management)team waarbij de leden zowel in groepsverband als individueel tests afnemen, geïnterviewd worden en opdrachten uitvoeren. Op deze manier wordt inzicht verkregen in onder andere:

 • De individuele persoonsprofielen
 • Specifieke talenten en capaciteiten
 • De diverse processtadia van het team
 • Focus op taak versus focus op mens
 • Complementaire en contra productieve competenties
 • Aandachtspunten en ontbrekende kwaliteiten
 • De verschillende teamrollen en managementstijlen
 • Manier van samenwerken
 • Concrete ontwikkeladviezen
 • Opleidings- en trainingsadviezen

Een teamanalyse is dan ook een nuttige oplossing bij vragen omtrent:

 • Leiderschap: ontwikkelen effectieve managementstijl
 • Werkplezier: meer energie en elan bij meerjarenplanning
 • Efficiency: bij tegenvallende teamprestaties
 • Conflicten: persoonlijkheden die botsen – werken in de regel niet goed samen
 • Recruitment: welke competenties ontbreken en zijn benodigd voor succes?
 • Reorganisatie: herinrichting van een afdeling
 • Fusie: voor synergie tussen 2 organisaties

 

Werkwijze groepsassessment

Hrmforce werkt conform de bewezen ‘A-B-C’ methodologie. Dit bestaat uit 3 fases: Analyse, Bespoke Measurements en Create results.

Analyse

Voor aanvang van een teamanalyse of groepsassessment vind uitvoerig contact plaats tussen de opdrachtgever en hrmforce. De vraag, het probleem en het gewenste resultaat worden uitvoerig geanalyseerd. Hierbij worden ook de historie, toekomst en omgevingsfactoren zoals de cultuur van de organisatie en het team in kaart gebracht.

Bespoke Measurements

De invulling van het traject is afhankelijk van het vraagstuk en het gewenste resultaat. Op basis van de analyse wordt bepaald welk meetinstrument het meest effectief is om het resultaat te bereiken. Standaard onderdelen zijn individuele- en groepsinterviews, een waarden onderzoek en individuele vragenlijsten. Daarnaast is het mogelijk een groepsopdracht in te zetten en gebruik te maken van digitale rollenspellen op gebied van leidinggeven, samenwerken en / of communicatie. Vanuit hrmforce zijn er meerdere adviseurs dit traject begeleiden. U heeft een vast aanspreekpunt gedurende het traject.

Create Results

Op basis van de metingen verricht in bovenstaande fase worden in overleg met de opdrachtgever en de individuele deelnemers de resultaten besproken.Hrmforce maakt een plan de campagne voor het realiseren van het gewenste resultaat. Na afstemming met de opdrachtgever wordt het plan met de Qmunity, met daarin meestal een coördinerende rol voor hrmforce, uitgevoerd.

Kortom, bent u op zoek naar een bureau dat professioneel en resultaatgericht werkt op gebied van teamanalyse en groepsassessments? Neem contact op met hrmforce.