fbpx

Executive Assessment

Het topmanagement is één van de belangrijkste succesfactoren van een organisatie. In een tijd dat bestuurders en directieleden hun prestaties onder steeds grotere druk moeten leveren, is het belangrijk om voorafgaand aan de aanstelling van een topmanager risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren. Maar hoe bepaalt u als directie, Raad van Commissarissen of nieuwe eigenaar de kwaliteit van het topmanagement? En hoe wordt deze op termijn gewaarborgd? Middels een executive assessment wordt ondersteuning geboden bij deze essentiële vragen en de daarmee samenhangende besluiten. Een executive assessment is een volledig maatwerk programma wat in overleg wordt samengesteld.

Werkwijze Executive assessment

Een van onze senior adviseurs komt langs om met alle betrokken partijen de vraag en het doel volledig helder te krijgen. Uw aanvraag wordt uiterst discreet behandeld. Deze gesprekken vormen samen met online analyse middelen de basis voor een maatwerk assessment waarin alle benodigde onderdelen op basis van de mulitrait-multimethod matrix aan bod komen. Nadat opdrachtgever akkoord geeft voor deze aanpak, zal dezelfde senior adviseur in samenwerking met een ervaren collega het assessment uitvoeren. De samenstelling bestaat uit een psycholoog en een bedrijfskundige. Het programma en de onderdelen zijn volledig afhankelijk van de vraag en de gekozen strategie. De tijdsduur varieert van een halve dag tot maximaal 2 dagen. Na afloop van het assessment biedt hrmforce nog twee vervolg bijeenkomsten aan waarin opgedane inzichten worden benut voor verdere ontwikkeling.

Resultaat Executive assessment

De bevindingen worden binnen 2 werkdagen weergegeven middels een uitgebreide mondelinge en schriftelijke rapportage. De kans op succes neemt hiermee significant toe. Een succesvolle benoeming of benutting van kwaliteiten resulteert vaak in een groter economisch rendement van de onderneming. Door de vervolg bijeenkomsten wordt het rendement van deze investering geoptimaliseerd.